جشن افتتاح نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت Huawei

مراسم رونمایی جشن افتتاح نمایندگی خدمات پس از فروش شرکت Huawei