خانه همایش

ایجاد و انجام گفتگو

بالغ بر ده سال با این اندیشه و نقش پذیری اجتماعی، تمامی مساعی خود را صرف ساختن خانه همایش کردیم. شان و منزلت گفتگوو آثار آن را ارج نهادیم ومکانی شایسته برای اهمیت این عنصرحیاتی توسعه و آبادانی فراهم کرده ایم.
تلاش کرده ایم، با شناخت از ماهیت و اقتضائات هر نوع گفتگوی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در قالب رویداد های مختلف و عناوین و کارکرد های متفاوت از سمینار، کنفرانس، میتینگ، سمپوزیوم، مجمع..تا نشست های خصوصی تجاری کوچک و بزرگ، امکانت لازم را فراهم نماییم.
میزبانی رویداد های فرهنگی، هنری، علمی، اقتصادی و نقش پذیری در خلق رویداد های خاص در انطباق با ماموریت و اهداف خانه همایش و ارائه شایسته ترین خدمات، سهم ما در ایجاد و انجام گفتگوی هم افزا و اعتلای فرهنگ کشور و توسعه آبادانی ایران است.

آخرین همایش ها


خانه همایش

میزبانی رویداد های فرهنگی، هنری، علمی، اقتصادی و نقش پذیری در خلق رویداد های خاص