همایش هنر و توسعه

همایش هنر و توسعه به میزبانی جناب آقای دکتر جنتی (وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی)