جشن صد سالگی BMW

جشن تولد 100 سالگی BMW در تهران توسط شرکت پرشیا خودرو