بزرگداشت زنده یاد هما روستا

بزرگداشت زنده یاد هما روستا با حضور جمع کثیری از هنرمندان و اصحاب رسانه